Kriterier

Inträdeskrav för medlemmar i Näringsmedicinska Terapeutförbundet – skolor

Studiemedlem

En studiemedlem är under utbildning till näringsterapeut. Grundkravet är minst 50 timmar påbörjad näringsmedicinsk utbildning.

Näringsterapeut

Grundutbildning motsvarande totalt minst 60 hp/ECTS näringsterapi. Detta motsvarar minst 1 års heltidsstudier.

Certifierad Näringsterapeut – NT

Vidareutbildning motsvarande totalt minst 120 hp/ECTS och omfattar minst 60 hp/ECTS näringsterapi och minst 60 hp/ECTS basmedicin, samt minst ett års yrkeserfarenhet. Detta inkluderar grundutbildningen och motsvarar minst 2 års heltidsstudier.

Certifierad Näringsmedicinare – NM

Vidareutbildning motsvarande totalt minst 180hp/ECTS som omfattar minst 120 hp/ECTS näringsterapi och minst 60 hp/ECTS basmedicin, samt minst ett års yrkeserfarenhet. Detta inkluderar tidigare utbildning och motsvarar minst 3 års heltidsstudier.

Stödmedlem

En stödmedlem är en person som stödjer förbundets målsättning och betalar en stöd på minst 500 kr per år.

Pensionerad Näringsterapeut eller Näringsmedicinare

En näringsterapeut har tidigare arbetat som Näringsterapeut, Certifierad Näringsterapeut eller Certifierad Näringsmedicinare och vill finnas kvar som medlem trots att de inte längre arbetar aktivt.

Näringsmedicinska Terapeutförbundet