Mat, mingel och möte för våra medlemmar!

Årsmöte 31/3 2017  kl.16.00

Per Amore, Alströmergatan 36, Stockholm. Anmälan till info@nmtf.se

Välkommen!

Medlemmarna i Näringsmedicinska Yrkesförbundet är välutbildade,
har patient- och ansvarsförsäkringar och följer branschens etiska regler.

Sök terapeut

Etiska Regler

Terapeuten har genom sitt medlemskap och som representant för den professionella näringsterapikåren i Sverige förbundit sig att följa de etiska och samhälleliga regler som beskrivs här.

NMTF's Etiska Regler

Om Medlemskap

I medlemskapet som näringsterapeut ingår:

 • Förmånen att tillhöra ett branschförbund med höga krav på utbildning och kvalitetssäkring
 • Patient- och ansvarsförsäkring
 • Medlemsbevis som bekräftar din godkända utbildning
 • Medverka på förbundets hemsida och marknadsföra dig under Sök Terapeut
 • Tillgång till NMTF’s logotype i din egen marknadsföring.
 • Tidskriften Näringsmedicinsk Tidskrift
 • Möjlighet att beställa marknadsföringsmaterial som kundbroschyrer till självkostnadspris
 • Möjlighet att delta i förbundets olika aktiviteter som t ex kurs-/utblidning, årsmöte
 • Edura – 10 % rabatt på första ordern och rabatt på kurser och seminarier
 • Alpha Plus – 10 % rabatt på kurser
 • Boka Direkt – Ett internetbaserat bokningssystem med medlemsrabatt
Näringsmedicinska Terapeutförbundet