Fredagen den 31/3 hölls vårt årsmöte i Stockholm. Det blev ett trevligt möte med tio engagerade medlemmar närvarande. Vi började med mat och mingel och därefter hade vi ett möte och en ny styrelse blev vald.

Styrelsen tackar för förtroendet och ser emot ett år där vi får ordning på interna rutiner och på utbildningsfrågor.

 Årsmötesprotokollet är under framtagande och skickas ut till alla så fort det är justerat och klart.

Medlemmarna i Näringsmedicinska Yrkesförbundet är välutbildade,
har patient- och ansvarsförsäkringar och följer branschens etiska regler.

Sök terapeut

Etiska Regler

Terapeuten har genom sitt medlemskap och som representant för den professionella näringsterapikåren i Sverige förbundit sig att följa de etiska och samhälleliga regler som beskrivs här.

NMTF's Etiska Regler

Om Medlemskap

I medlemskapet som näringsterapeut ingår:

 • Förmånen att tillhöra ett branschförbund med höga krav på utbildning och kvalitetssäkring
 • Patient- och ansvarsförsäkring
 • Medlemsbevis som bekräftar din godkända utbildning
 • Medverka på förbundets hemsida och marknadsföra dig under Sök Terapeut
 • Tillgång till NMTF’s logotype i din egen marknadsföring.
 • Tidskriften Näringsmedicinsk Tidskrift
 • Möjlighet att beställa marknadsföringsmaterial som kundbroschyrer till självkostnadspris
 • Möjlighet att delta i förbundets olika aktiviteter som t ex kurs-/utblidning, årsmöte
 • Edura – 10 % rabatt på första ordern och rabatt på kurser och seminarier
 • Alpha Plus – 10 % rabatt på kurser
 • Boka Direkt – Ett internetbaserat bokningssystem med medlemsrabatt
Näringsmedicinska Terapeutförbundet