Info

Fredagen den 31/3 hölls vårt årsmöte i Stockholm. Det blev ett trevligt möte med tio engagerade medlemmar närvarande. Vi började med mat och mingel och därefter hade vi ett möte och en ny styrelse blev vald.

Styrelsen tackar för förtroendet och ser emot ett år där vi får ordning på interna rutiner och på utbildningsfrågor.

Årsmötesprotokollet är under framtagande och skickas ut till alla så fort det är justerat och klart.

anh-logo

Länksida till vår samarbetspartner ANH – Månadsbrev och Sidor som NMTF sponsrat – hittar du här

näringsmedicinsktidskrift

Vår medlemstidning som ingår i medlemsavgiften har sin hemsida här . Vi söker medlemmar som kan vara med och skriva till vår egen spalt eller kommande teman.

HYGIENLOKAL – info här

PATIENTjOURNALLAGEN  - här

FÖRSÄKRING NMTF – här

ANH – NMTFs sponsrade översättning hittar du här

ANH –  Månadsbrev och arkiv för terapeuter hittar du här

ANH – Sidor för terapeuter hittar du här

LOGO – NMTF här

Med hygienlokaler menas lokaler där man bedriver hygienisk behandling.

Kommunens miljökontor bedriver tillsyn över sådana lokaler.  Exempel är frisörer, hud- och fotvårdare, tatuerare, solarium med flera. (arbete med blod ex. mikroskop)
Om du funderar på att starta ny verksamhet eller byta lokal för befintlig verksamhet kan en anmälan behöva göras.

Anmälningsplikten har de senaste åren minskat i omfattning. Numera gäller det enbart verksamheter som i sin behandling använder skärande eller stickande verktyg. Det beror på att dessa behandlingar innebär risk för blodsmitta. Även solarium och pooler är anmälningspliktiga. Om du är osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikt kontakta miljökontoret.
Du ska anmälan till miljökontoret på en speciell anmälningsblankett minst sex veckor innan verksamheten startar. Vilken information som ska finnas med i anmälan står på vår anmälningsblankett.
Om du startar din verksamhet utan att först ha anmält får du betala en miljösanktionsavgift.

Både om du har en anmälningspliktig och en icke anmälningspliktig verksamhet ska du se till att den lokal som ska användas är anpassad för verksamheten. Du ska se till att det finns goda rutiner för städning, hygien, kemikalieförvaring etc.
Om du har en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är du även skyldig att ha dina rutiner dokumenterade i ett så kallat egenkontrollprogram.

Tänk på att även kontrollera med kommunens byggavdelning om du behöver bygglov för ändring av lokalens användning, uppsättning av skylt eller dylikt. Planerar du att ha någon form av matservering eller försäljning av livsmedel ska du kontakta miljökontorets livsmedelsenhet för att få veta om det finns några speciella regler eller krav kring detta

Socialstyrelsens handbok om yrkesmässig hygienisk verksamhet (http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2006/2006-101-3)

Socialstyrelsen information om egenkontroll (http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-1-9)

Bra sida att hämta information om vad som gäller verksamhet i hygienlokal – Miljösamverkan Stockholm  

Näringsmedicinska Terapeutförbundet