Styrelse

Carina Fogelberg Varttinen – Ordförande

Agneta Hasselrot – Ekonomiansvarig

Karin Pantzar – Utbildningsansvarig

Jackie Cawthra – Suppleant

Maria Berglund Rantén – Suppleant

Anette Lindquist – Valberedningen

Attila Flamborg – Revisor

 

 

 

Näringsmedicinska Terapeutförbundet