Riktlinjer för att bli Certifierad Näringsterapeut inom NMTF: 

Näringsterapeut kan efter 1 år i NMTF uppgradera till Certifierad Näringsterapeut efter intyg/betyg på:

Motsvarande 60 hp/ECTS basmedicin – skickats in och registreras. Därav 30 hp/ECTS anatomi, fysiologi & sjukdomslära – BAS I. Resterande 30 hp/ECTS kan vara BAS II eller 2 x 15 hp/ECTS kurser i specialämnen (ex. stressfysiologi).

Basmedicin Arcanum
motsvarande 60hp/ECTS www.arcanum-homeopati.se
Tel: 0523-477 00 eller 0768-64 80 00
Skandinaviska Osteopathögskolan
www.osteopatskolan.se
Tel: 031-16 08 05
Nei Jing Akademin
www.neijing.se
Tel: 0515- 823 23 eller 0739-882 325

 

Se ovan för de skolor vi godkänner i nuläget. Har du studerat motsvarande basmedicin på annan skola eller utomlands tar du kontakt med vår utbildningsansvarig på utbildningsansvarig@nmtf.se

OBS! Basmedicin via ForumAcademia är inte tillräcklig för att bli Certifierad Näringsterapeut då motsvarande 60 hp  i basmedicin är 1 års heltidsstudier i basmedicin.

Näringsmedicinska Terapeutförbundet