Riktlinjer för att bli Certifierad Näringsterapeut inom NMTF: 

  1. Medlemsnivå Näringsterapeut (60 hp/ECTS). – Näringsterapeut medlem kan efter 1 år i NMTF uppgradera till Certifierad Näringsterapeut efter att intyg/betyg på
  2. Motsvarande 60 hp/ECTS basmedicin – skickats in och registreras.
    Där av 30 hp/ECTS anatomi, fysiologi, sjukdomslära (BAS I)
    Resterande 30 hp/ECTS kan vara BAS II eller 2 x 15 hp/ECTS kurser i specialämnen. (ex. stressfysiologi)

 

Näringsmedicinska Terapeutförbundet