Roots Nutrition Limited

Kontaktperson

Christina Colligan

Besöksadress

Peringskiöldsvägen 55

168 56

Bromma

Telefon

072-1694796

E-post

colliganchristina@rootsnutrition.co.uk

Hemsida

https://rootsnutrition.se/

Terapiformer

  • Näringsterapi, funktionsmedicin

Certifikat

Näringsmedicinska Terapeutförbundet