Näringsterapeut – Grundutbildning

Näringsterapi Näringsterapeut (60 ECTS)
www.naringsmedicinskaskolan.se
Näringsmedicinska Skolan
Anna Backman
070-6229544
www.naringscenter.se
Nordisk Näringscenter
Box 4026
  128 04 Bagarmossen
08-559 24 170

Riktlinjer för NMTF utbildningskrav Näringsterapeut

1. 60 hp/ECTS – var av 300 timmar näringsmedicinsk terapi.

Näringsmedicinsk terapi 60 poäng/ECTS var av 300 timmar ska inkludera följande:

Block 1.   Grundläggande näringslära

Näringslära
Näringsfysiologi
Biokemi

Eleven ska ha läst minst 30 lektionstimmar i varje ämne och får tillgodoräkna sig högst 100 timmar i dessa ämnen sammanlagt.

Block 2.   Kostbehandling

Kostbehandling
Kostrådgivning
Dieter

Eleven ska ha läst minst 30 lektionstimmar i varje ämne och får tillgodoräkna sig högst 100 timmar i dessa ämnen sammanlagt.

Block 3.   Kosttillskott

Kosttillskottsbehandling med vitaminer, mineraler, aminosyror, fettsyror, probiotika, enzymer m.m.

Eleven ska ha läst minst 50 lektionstimmar och får tillgodoräkna sig högst 100 timmar i dessa ämnen sammanlagt.

Block 4.   Diagnostik för näringsbehandling

Anamnes
Laboratorietester – skolmedicinska labbtester, grundkurs – obligatorisk.
Funktionsanalyser
Hårmineralanalys
Irisdiagnostik
Näringsanalyser
EAV
Torrblodsanalysblodanalys m.m.

Eleven ska ha läst minst 50 lektionstimmar och får tillgodoräkna sig högst 100 timmar i dessa ämnen sammanlagt. Eleven ska behärska minst 3 – 4 olika diagnostiska metoder för att bli godkänd. Skolmedicinska labbtester, grundkurs – obligatorisk.

Kursintyg eller betyg ska innehålla godkända studietimmar från vart och ett av de 4 blocken. Efter att kriterierna är uppfyllda ska eleven göra ett skriftligt slutprov. Ett slutprov krävs inte om eleven utexaminerats från en näringsmedicinsk privat-, högskole- eller universitetsutbildning som uppfyller ovanstående krav.

Näringsmedicinska Terapeutförbundet