Skolor – utbildning

Näringsterapi Näringsterapeut (60 ECTS)
www.naringsmedicinskaskolan.se
Näringsmedicinska Skolan
c/o Skyddsvärnet
Stadshagsvägen 6
112 50 Stockholm
Tel: 08-658 44 98
www.naringscenter.se
Nordisk Näringscenter
Box 4026
  128 04 Bagarmossen
08-559 24 170
Basmedicin Arcanum
motsvarande 60hp/ECTS www.arcanum-homeopati.se
Tel: 0523-477 00 eller 0768-64 80 00
Skandinaviska Osteopathögskolan
www.osteopatskolan.se
Tel: 031-16 08 05
Nei Jing Akademin
www.neijing.se
Tel: 0515- 823 23 eller 0739-882 325
   

Näringsmedicinska Terapeutförbundet