Skolor – utbildning

Näringsterapi Näringsterapeut – diplomerad (60 ECTS)
www.naringsmedicinskaskolan.se
Näringsmedicinska Skolan
c/o Skyddsvärnet
Stadshagsvägen 6
112 50 Stockholm
Tel: 08-658 44 98
www.naringscenter.se
Nordisk Näringscenter
Box 4026
  128 04 Bagarmossen
08-559 24 170
 Basmedicin www.osteopathogskolan.se
Skandinaviska Osteopathögskolan
Kapellplatsen 4
411 31 Göteborg
Tel: 031-16 08 05
Basmedicin (30 hp+30hp(15hp+15hp)) Högskolor – Universitet 
BAS I – 30 hp Anatomi, fysiologi, sjukdomslära – som byggs på med
BAS II – 30 hp påbyggnadskurs – eller
  BAS – specialämne(n) 30 hp (15 hp + 15 hp)

 Här kommer svenska och internationella näringsutbildningar att listas
- uppdateras under sommaren 2014

Näringsmedicinska Terapeutförbundet