Om Oss

NMTF

… är ett yrkesförbund för terapeuter som arbetar med skräddarsydd kost och näringstillskott i sin behandling, i fortsättningen kallat näringsmedicinsk terapi.

… verkar för terapeuternas rätt att rekommendera kosttillskott med högre doser än RDI.

… verkar för att höja kunskapsnivån och kvaliteten på näringsmedicinsk terapi och arbetar med att informera och vidareutbilda medlemmarna.

… samlar, bedömer och informerar om vetenskapliga studier i ämnet.

… verkar för att sprida information och uppmuntra till en sund livsstil, sund kost och hälsobefrämjande användning av kosttillskott.

… arbetar aktivt för att vara ett viktigt komplement till den allmänna sjukvården och friskvården.

… skall verka som remissinstans för statliga utredningar när det gäller näringsmedicinska frågor.

 

 

Näringsmedicinska Terapeutförbundet