Verksamhet

Idag mår fler och fler dåligt av vår miljö. Vitaminer och mineraler är naturliga ämnen som kroppen behöver för att motverka effekterna av miljögifter, kemikalier och stress.
Redan 1969 rekommenderade USA:s kongress att alla skulle äta kosttillskott pga utarmade jordar men det genomfördes inte. Nu är situationen ännu sämre även här i Sverige. Man behöver till exempel äta 10 tomater för att få i sig samma näring som man fick av en tomat i 1940! Ändå vill man begränsa tillgången till vitaminer och mineraler. Håller man på att tappa förnuftet?

De beslut som fattas av politiker här i Sverige och i EU påverkar vår arbetsfrihet och förbundet verkar för att hindra onödiga lagar som kan bromsa utvecklingen av näringsterapi i Sverige, EU och världen. Näringsmedicinska Terapeutförbundet välkomnar däremot nya lagar som kräver säkra kosttillskott, klargör skillnaderna mellan kosttillskott och läkemedel och  stödjer alternativmedicinarens yrkesroll. NMTF stödjer inte lagförslag och direktiv som kan leda till förvirring hellre än klarhet när kosttillskott påverkas indirekt av flera direktiv samtidigt. Detta leder enbart till okunskap och förvirring hos konsumenten.

Näringsterapeutens verktyg är kosttillskott i form av vitaminer, mineraler, aminosyror, fettsyror, enzymer och andra ämnen. Näringsterapeutens roll är att stödja en optimal hälsa med näringsråd. NMTF verkar för en hälsofrämjande och terapeutisk användning av säkra kosttillskott. Vi kämpar även för rätten att rekommendera terapeutiska doser av vitaminer, mineraler, örter, enzymer och aminosyror mm. för att optimera hälsan.

EU-samarbete

12 juni 2002 godkändes ett EU direktiv som begränsar tillgången till innovativa bio-tillgängliga kosttillskott och flera direktiv planeras. Över 270 verksamma former av vitaminer kommer att försvinna från marknaden – till exempel naturligt E-vitamin och tokotrienoler som kommer att försvinna när direktivet träder i kraft.

NMTF har tagit initiativ till aktivt samarbete med motparter i andra EU länder genom ANH – Alliance for Natural Health, där NMTF är Collaborating Practitioner Association. NMTF donerar årligen ca 20.000 kr till ANH.

Alliance for Natural Health, ANH, är en internationell sammanslutning av intresseorganisationer, folkrörelser, företag och privatpersoner. ANH har inlett en juridisk prövning av EU : s kosttillskottsdirektiv hos EU-domstolen i Luxemburg. Domslutet lämnas i juni 2005 och direktivet träder i kraft 1 augusti 2005.
NMTF stöder ANHs initiativ och avser att fortsätta detta samarbete under de kommande åren. Vitaminer och mineraler är mindre farliga än tobak, alkohol och även kaffe som alla har hälsoskadliga effekter men som ingen försöker stoppa. De är även mindre farliga än vanlig mat!

Kosttillskott kan rädda hälsan. Kosttillskott ska finnas kvar –  för en hälsosam framtid trots miljögifter och andra påfrestningar.

Näringsmedicinska Terapeutförbundet