Medlemsavgift och försäkring

I avgiften ingår även patientförsäkring.

Det är ett krav att alla våra medlemmar har en ansvarsförsäkring och vi har nu förhandlat fram en heltäckande grundförsäkring med egendoms-, ansvars-, behandlings-, rättsskydds-, extrakostnads-, kundolycksfallsförsäkring. Grundförsäkringen går även att skräddarsy enligt de egna behoven om medlemmen önskar ex. ett större försäkringsvärde för lager och inventarier. Sjukavbrottsförsäkring finns  att teckna som tilläggsförsäkring.

Mer uppgifter och länkar om försäkringen 

Medlemsavgiften för fullvärdig medlem dvs. (dipl.) Näringsterapeut, Certifierad Näringsterapeut och Certifierad Näringsmedicinare  är 2510  kr per år varav 1300 kr är serviceavgift, 400 kr är medlemsavgift, 810 kr är försäkring (avdragsgillt).

En fullvärdig medlem får finnas med på listan över NMTFs terapeuter på förbundets webbsida med kontaktuppgifter och terapi/behandlingsbeskrivning. Rådgivning och information från förbundet ingår i medlemsavgiften.

Medlemsavgiften för studiemedlem är 1710 kr per år varav 500 kr är serviceavgift,  400 kr är medlemsavgift, 810 kr är försäkring (avdragsgillt).

Det är ett krav att även studiemedlemmar har en ansvarsförsäkring för att kunna utföra elevbehandlingar. Våra studiemedlemmar har samma försäkringsskydd som fullvärdiga medlemmar men endast i de områden som de har klarat av i utbildningen.

En studiemedlem får finnas med på listan över NMTF studiemedlemmar, med namn och ort, på förbundets webbsida. Rådgivning och information från förbundet ingår i medlemsavgiften.

 

Näringsmedicinska Terapeutförbundet