Medlemskap

I medlemskapet som näringsterapeut ingår

  • Förmånen att tillhöra ett branschförbund med höga krav på utbildning och kvalitetssäkring
  • I medlemskapet ingår patient- och ansvarsförsäkring from. januari 2014
  • Medverka på förbundets hemsida och marknadsföra sig under Sök Terapeut
  • Möjlighet att delta i förbundets olika aktiviteter som t ex årsmöte, utbildning och mässor
  • Edura – 10 % rabatt på första ordern samt en goodiebag.
  • Alpha Plus – 10 % rabatt på kurser
  • Boka Direkt – Ett internetbaserat bokningssystem med medlemsrabatt
  • 100kr rabatt på venturi-journalen. Cd soft AB
  • 10% rabatt på en årsprenumeration på MedicinskACCESS

Kriterier

Inträdeskrav för medlemmar i Näringsmedicinska Terapeutförbundet

Näringsterapeut

Grundutbildning motsvarande totalt minst 60 hp/ECTS näringsterapi. Detta motsvarar minst 1 års heltidsstudier.

Certifierad Näringsterapeut – NT

Vidareutbildning motsvarande totalt minst 120 hp/ECTS och omfattar minst 60 hp/ECTS näringsterapi och minst 60 hp/ECTS basmedicin, samt minst ett års yrkeserfarenhet. Detta inkluderar grundutbildningen och motsvarar minst 2 års heltidsstudier.

Certifierad Näringsmedicinare – NM

Vidareutbildning motsvarande totalt minst 180hp/ECTS som omfattar minst 120 hp/ECTS näringsterapi och minst 60 hp/ECTS basmedicin, samt minst ett års yrkeserfarenhet. Detta inkluderar tidigare utbildning och motsvarar minst 3 års heltidsstudier.

Studiemedlem

En studiemedlem är under utbildning till näringsterapeut. Grundkravet är minst 50 timmar påbörjad näringsmedicinsk utbildning vid av förbundet godkänd skola.

Stödmedlem

En stödmedlem är en person som stödjer förbundets målsättning och betalar en stöd på minst 500 kr per år.

Här kan du se vilka skolor vi godkänner – skolor

 

Medlemsavgift och försäkring

I avgiften ingår även patientförsäkring.

Det är ett krav att alla våra medlemmar har en ansvarsförsäkring och vi har nu förhandlat fram en heltäckande grundförsäkring med egendoms-, ansvars-, behandlings-, rättsskydds-, extrakostnads-, kundolycksfallsförsäkring. Grundförsäkringen går även att skräddarsy enligt de egna behoven om medlemmen önskar ex. ett större försäkringsvärde för lager och inventarier. Sjukavbrottsförsäkring finns  att teckna som tilläggsförsäkring.

Mer uppgifter och länkar om försäkringen 

Medlemsavgiften för fullvärdig medlem dvs. (dipl.) Näringsterapeut, Certifierad Näringsterapeut och Certifierad Näringsmedicinare  är 2510  kr per år varav 1300 kr är serviceavgift, 400 kr är medlemsavgift, 810 kr är försäkring (avdragsgillt).

En fullvärdig medlem får finnas med på listan över NMTFs terapeuter på förbundets webbsida med kontaktuppgifter och terapi/behandlingsbeskrivning. Rådgivning och information från förbundet ingår i medlemsavgiften.

Medlemsavgiften för studiemedlem är 1710 kr per år varav 500 kr är serviceavgift,  400 kr är medlemsavgift, 810 kr är försäkring (avdragsgillt).

Det är ett krav att även studiemedlemmar har en ansvarsförsäkring för att kunna utföra elevbehandlingar. Våra studiemedlemmar har samma försäkringsskydd som fullvärdiga medlemmar men endast i de områden som de har klarat av i utbildningen.

En studiemedlem får finnas med på listan över NMTF studiemedlemmar, med namn och ort, på förbundets webbsida. Rådgivning och information från förbundet ingår i medlemsavgiften.