Historik

NMTF’s historik

Tidigt på 1990-talet fanns inte Näringsterapi som yrke och det fanns inga näringsterapeuter. Flera ”näringsterapeuter” kände behovet av att etablera yrket och detta utvecklades i flera steg.

I augusti 1994 startades förbundst för näringsterapeuter ”Näringsmedicinska Terapeutförbundet”. I november 1994 blev NMTF fullvärdig medlem i KAM-Kommittén för Alternativ Medicin. Peter Wilhelmsson och Ingrid Franzon startade Näringsråd & Näringsrön 1996. Ulla Robertsson tog över tidningen 1997, så småningom ändrades namnet till Näringsmedicinsk Tidskrift. Tidningen är förbundets medlemstidning.

Personerna som startade NMTF var Birgitta Carlson, Ingrid Franzon, Anita Sandberg Olsson, Olle Selin och Peter Wilhelmsson. Olle Selin var förbundets första ordförande 1994 och därefter valdes Birgitta Carlsson under åren 1995-1998. Från början fanns det endast ett utbildningskrav; att man var en terapeut som hade läst minst 50 kurstimmar i näringsterapi.

1996-2000 Det fanns – via ett samarbete med en skola i England – möjligheter att läsa en korrespondenskurs som komplettering till grundutbildningen i näringsterapi. De som läste färdig kursen blev certifierade som näringsmedicinare.

1997 – Nordiska Närings- och Fytoterapi Skolan (NNFS) startades av Peter Wilhelmsson och Mic McMullen. Ett utbildningscenter för näringsterapeuter och fytoterapeuter. NNFSs Näringsterapeutsutbildning motsvarar i dag grundkraven på kompetens för medlemskap som Näringsterapeut i NMTF. Leif Tage Larsen inbjöds att driva skolan inom Alfa Hälsocenter. Grundutbildning till näringsterapeut omfattade 367 klasstimmar samt många delprov, ett stort slutprov som inkluderade patientfall.

1998 – NMTF Grundutbildning till näringsterapeut bestämdes.

Förbundet certifierade terapeuter med följande utbildning:

200 timmar näringsterapi, Basmedicin motsvarande minst 40 poäng basmedicin, ett godkänt certifieringsprov och 3 patientfall.

Titel: Certifierad Näringsterapeut NT.

Styrelsen beslöt även att för företagskurser som handlade om näring – men där produktinformation ingick – fick man räkna ½ timme näringsutbildning per timme kurs.

1999 – Åsa Mossfeldt tog över som ordförande i NMTF med Birgitta Carlson som viceordförande första året, följt av Maud Granström till 2002. Irene Wretelid tog över från Åsa, som då blev viceordförande 2003. År 2004 blev Ingrid Franzon ordförande och Terttu Söderman viceordförande. År 2005 tog Attila Flamborg över som viceordförande.

2000 – NMTF påbörjade förhandlingar med engelska college CNE och ägaren Kate Neil. Kartläggning av NNFS utbildningen och basmedicinska kraven enligt KAM skulle bli grunden. Arbetet har inte avslutats men CNE har en kopia av NMTF’s utbildningskrav för en Certifierad Näringsterapeut. På CNE kan det finnas möjlighet att i framtiden gå vidare och med en ett års tilläggskurs uppnå Bachelor of Science.

2001 – Utbildningskraven uppgraderades till 300 timmar näringsterapi eller NNFS diplom (367 timmar).

Det uppstod problem med försäkringskraven efter 9/11 i New York. Många medlemmar hade blivit medlem utan att utbildningen granskats enligt styrelsens beslut. Det påbörjades en granskning av utbildningskraven och många medlemmar fick tyvärr bli studiemedlemmar och vara utan en ansvarsförsäkring. En farfarsregel infördes så att dessa medlemmar kunde uppgradera sin utbildning – eller flytta till ett annat förbund, till exempel SNLF där det inte finns näringsutbildningskrav. Denna farfars klausul gick ut 04-12-31.

2002 – Genom CNE fick vi veta att det genom Middlesex University i London, går att göra en Bachelor of Science i Näringsterapi och även en Master of Science. Dessa kurser är yrkesbaserade och arbetet stödjer terapeutens vidareutveckling av det egna företaget i Sverige.

2004 – De som fanns med i NMTF listor som NT och NM hade nu granskats och uppfyllt gällande utbildningskrav.

2006 – Styrelsen beslöt att Basmedicin blev ett grundkrav för certifiering. Det var tänkt att NT med 20 poäng basmedicin skulle kunna bli certifierade i KAM och att 40 poäng Cert NT kan bli auktoriserade i KAM. Hittills har inte certifiering på 20-poängsnivån påbörjats i KAM.

2007 – MSc utbildningen testades och visar att det är möjligt att få en MSc i workbased learning – Clinical Nutrition vid Middlesex University, London.

2008 – Attila Flamborg tillträder som ny ordförande.

Fom. 1 juli 2007 används i Sverige enheten högskolepoäng (hp). 1,5 hp motsvarar heltidsstudier under en arbetsvecka, eller 40 timmars studier inklusive självstudier. Det akademiska läsåret består i Sverige av två terminer om 20 veckor vardera. Således motsvarar ett års heltidsstudier 60 hp/ECTS (motsvarar tidigare 40 p)

2011 – NMTF går ur KAM pga att KAM inte längre utför det uppdrag det ålagts. NMTF utför själva godkännande av utbildningar och kvalitetssäkring. Som en följd av detta antar NMTF egna etiska regler som skall följas av medlemmarna.

2012 – NMTF tillåter medlemskap som Näringsterapeut utan basmedicinsk utbildning. Kravet på 60 hp/ECTS basmedicin kvarstår för Certifierade Näringsterapeuter och 60 hp/ECTS för Certifierade Näringsmedicinare.

NMTF godkänner en nystartad skola för näringsterapeuter, Näringsmedicinska Skolan (NMS), med Anna Backman som  ansvarig administratör och Peter Wilhelmsson som rektor. Diplomerad NT från NMS har studiepoäng motsvarande 60 hp/ECTS.

2013 – Attila Flamborg överlåter ordförandeskapet till My Dahling.

Lansering av ny hemsida anpassad till den moderna tekniken, med nya sökfunktioner av terapeut bl.a. via karta.

2014 – NMTF tecknar kollektivavtal för försäkring till medlemmar inom förbundet med behandlingsförsäkring i utökad form för bl.a oralterapi och blod. Försäkringen ingår även för studiemedlemmar i förbundet (unikt och något vi är ensamma om som förbund). Studiemedlem står med på hemsidan med namn och ort så att det är lätt att se att även de har försäkring.

2016 – Anette Lünning blir ordförande. Under den tiden godkännes även utbildningen till Näringsterapeut på Nordisk Näringscenter som drivs av Bo Engborg. Efter en kort tid väljer ordförande att lämna förbundet. Agneta Hasselrot utför då tillsvidare ordförandensroll tills följande årsmöte.

2017 – Carina Fogelberg Varttinen blir vald till ordförande och under 2017 har styrelsen jobbat med att uppdatera alla rutiner i förbundet samt sett över de stadgar som finns.

Näringsmedicinska Terapeutförbundet